ร.ร.ดีประจำตำบล

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ มี นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯชี้แจงรายละเอียด เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

รูปภาพ: