นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Active Learning โรงเรียนบ้านเตาปูน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Active Learning โรงเรียนบ้านเตาปูน (พิไชยาประชานุกูล) กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ โดยมี นายพีรวัฒน์ ดีพอ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

รูปภาพ: