การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและการนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้งและการย้ายข้าราชการครู

19 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและการนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้งและการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: