การประชุมชี้แจง สะท้อนคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ได้รับการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม

19 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจง สะท้อนคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ได้รับการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) สพป.แพร่ เขต 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: