การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

19 กรกฎาคม 2565 นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: