พบปะข้าราชการครูผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

19 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะข้าราชการครูผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: