การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้เครื่องมือสร้างรายงานและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ Data Visualization

18 กรกฎาคม 2565 ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้เครื่องมือสร้างรายงานและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ Data Visualization ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

รูปภาพ: