การประกวดแข่งขันกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

8 กรกฎาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประกวดแข่งขันกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรม Best Practice ผู้บริหารและครูผู้สอน และกิจกรรม Best Practice หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: