จิตอาสาพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 19 ปี

7 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพจิตอาสาพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 19 ปี โดยบุคลากรทุกคนได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน ห้องทำงานและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้สะอาด และปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รูปภาพ: