การคัดเลือกผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการการคัดเลือกผลงานจากกิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3 กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.4-6 กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม.1-3 และกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยเทคนิคบันได 6 ขั้น    ระดับชั้นม.1-3 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

 

รูปภาพ: