ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 19 ปี

7 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 19 ปี ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดละส่งภาพการจัดกิจกรรมผ่านระบบ Application ZOOM ไปยัง สพฐ.พร้อมกันทั่วประเทศ

รูปภาพ: