การประชุมคณะทำงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6 กรกฎาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ผ่านระบบ Application ZOOM ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อวางแผนในการจัดทำหลักสูตร โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งฯ เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: