การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

6 กรกฎาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Fulling) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Dtgital-pensions) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดแพร่มาให้ความร้

รูปภาพ: