การประชุมการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านผู้บริหารและครูผู้สอน

6 กรกฎาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านผู้บริหารและครูผู้สอน ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: