การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทีมบริหาร และบุคลากร สพป. แพร่ เขต 1 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 23/2565 เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 และเวลา 09.00 น. ได้เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย/ข้อราชการ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพ: