ประชุมเพื่อเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโป่ง (ประชาบำรุง)

5 กรกฎาคม 2565 ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโป่ง (ประชาบำรุง) ซึ่งเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) โดยมีผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผานางคอย โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก นางสาวบุญพา พรหมณะ รอง ผอ.โรงเรียนฯ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)

รูปภาพ: