การประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลและจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

4 กรกฎาคม 2565 ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลและจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 จัดโดย สำนักทดสอบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเเรมแกรนด์ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รูปภาพ: