ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2565

1 กรกฎาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

รูปภาพ: