ศึกษาดูงาน ร.ร.ควบรวม

ดร.สุวรรณ  นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต ๑ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของ ร.ร.ควบรวม ณ ร.ร.บ้านสวนเขื่อน มี นายสง่า หมอนเขื่อน ผอ.ร.ร.บ้านสวนเขื่อน นายรณณยุทธ์ วงศ์พญา  ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งเหนือ นายเชิด คำปลิว ร.ร.บ้านแม่แคม นางสาวณัฐพิมล  ธรรมสรางกูร ผอ.ร.ร.บ้านดง และ นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการร่วมให้การต้อนรับ

รูปภาพ: