การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูลรายงานวันเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูลรายงานวันเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: