พิธีปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2565 ร่วมกับ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: