ย้ายครูผู้สอน

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: