แนะแนวขยายโอกาส

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ อบรมครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา “การแนะแนวอาชีพ เพื่อการมีงานทำ” ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน

รูปภาพ: