ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กำกับดูแล และติดตามผล การจัดทำวีดิทัศน์ประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์เมืองแพร่

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กำกับดูแล และติดตามผล การจัดทำวีดิทัศน์ประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์เมืองแพร่ โดยมีคณะผู้จัดทำประกอบด้วย นายพิพัฒน์ ใจ
ภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

 

รูปภาพ: