วันพระยาไชยบูรณ์

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายสมศักดิ์  อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะข้าราชการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระยาไชยบูรณ์   ณ อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๕  ก.ค.๒๕๕๗

รูปภาพ: