พญาพลเตรียมความพร้อม

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล เตรียมความพร้อมรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สาระการเรียนรู้ศิลป์) ณ  ร.ร.บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)  

รูปภาพ: