สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สพป.แพร่ เขต ๑ จัดกิจกรรมเยาวชน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ผลการวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศที่ ๑ ด.ช.ภูเบศ  จองเจริญกุลชัย ร.ร.เจริญศิลป์ ที่ ๒ ด.ช.ภูมินทร์  กาวีวน ร.ร.มารดาอุปถัมภ์ วาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศที่ ๑ ด.ช.ภัทรวัต  จิตฤทธิ์ ร.ร.มารดาอุปถัมภ์ ที่ ๒ ด.ญ.รัฐฐ์ธิดา  วาณิชวัฒนะโกศล ร.ร.เจริญศิลป์ มี นางสาวกิ่งกาญจน์  มังกร นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ดูแลกิจกรรม

รูปภาพ: