อบรมบุคลากร

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานด้าน ICTเพื่อปฏิบัติงานสารบรรณ ณ ห้องศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต ๑ วิทยากรโดย นายเมทวินทร์  อินต๊ะจวง ผอ.ร.ร.บ้านห้วยฮ่อม 

รูปภาพ: