ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๗ เพื่อรับทราบนโยบายของ ดร.กมล  รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: