ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite ในภาคเรียนที่ 1

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลแพร่  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) โรงเรียนบ้านน้ำเลาวิทยาคาร โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)  ในโอกาสที่เปิดเรียน Onsite ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการตามมาตรการ “เปิดเทอมปลอดภัย การศึกษาไทยเดินหน้าต่อ” โดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้แก่ผู้ปกครอง และเพื่อให้นักเรียน ได้กลับมาเรียนในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัยสูงสุด การตรวจเยี่ยมพบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนการสอน และเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจาก นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา อย่างดียิ่ง

รูปภาพ: