กิจกรรมเทศน์มหาชาติ ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ สวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

รูปภาพ: