การประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น.  นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล  นายไตรยศ เสรีรักษ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระดังงา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: