สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 เปิดให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ประจำปี 2557

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 เปิดให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1  ประจำปี  2557 ณ  สนามโรงเรียนเจริญราษฎร์  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ ดาวน์โหลด