พบปะและให้โอวาทแก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

28 มีนาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบปะและให้โอวาทแก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 3 คน ที่เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: