อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ

การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ

ดาวน์โหลดรูปได้ที่ อ่านต่อ

รูปภาพ: