ประชุมผู้บริหารเขต ๑

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการของ เลขาธิการ  กพฐ. ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: