คำสั่ง สพป.แพร่ เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คำสั่ง สพป.แพร่ เขต 1 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่แนบมาด้วย: