กรรมการเขต ๑ ประชุม

พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ

รูปภาพ: