ค่ายอังกฤษสองฝั่ง

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๑ – ๓  ร.ร.วัดห้วยหม้าย จำนวน ๔๘๓ คน และ ร.ร.บ้านห้วยขอน  ชั้น ป.๔-๖ จำนวน 430 คน รวม ๙๑๓ คน ณ ร.ร.วัดห้วยหม้าย เครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

รูปภาพ: