เชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เครือข่ายในสังกัด แต่งกายด้วยชุดขาวเข้าวัดทุกวันธรรมสวนะตลอดพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557

เชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เครือข่ายในสังกัด แต่งกายด้วยชุดขาวเข้าวัดทุกวันธรรมสวนะตลอดพรรษา ร่วมประดับธงธรรมจักรบริเวณรอบหน่วยงานหรือตามความเหมาะสม เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา