ผลงานวิชาการ ของนางยุพดี คำลือ เรื่องสมการและการแก้สมการ

ผลงานวิชาการ  แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของ นางยุพดี คำลือ ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ บทคัดย่อ