ตรวจสอบเงินอุดหนุน ร.ร.เทพพิทักษ์

นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางมณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และคณะออกติดตาม ตรวจสอบเงินอุดหนุน ฯลฯ  ที่ ร.ร.เทพพิทักษ์

รูปภาพ: