ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.ลูกเสือแพร่ เขต ๑ กล่าวรายงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เพื่อเป็นการฝึกอบรมจิตใจของลูกเสือให้เป็นผู้กล้าหาญ รู้จัดเสียสละเพื่อส่วนรวม มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อมนุษย์ มีความสามัคคี ปรองดอง ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ  มีลูกเสือ เนตรนารีและบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมพิธี รวมทั้งสิ้น ๑,๗๐๖ คน โดยมี นายอภิชาติ          โตดิลกเวชช์  ผอ.ลูกเสือจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

รูปภาพ: