ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ร.ร.สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง  สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: