การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่

​20 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนั้น ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ครูโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร นำนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิทวี บุณยเกต ให้แก่ ด.ญ.วราลักษณ์ รักพวกกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร  รับมอบทุนการศึกษา เป็นเงินจำนวน 5,000 บาทณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่

รูปภาพ: