ประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

23 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมเวียงลคอนร จังหวัดลำปาง

รูปภาพ: