การประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14 ตุลาคม 2564  นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล  นายไตรยศ  เสรีรักษ์ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: