พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ขอเชิญร่วมทำบุญ พิธีถวายผ้าะรักฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2564 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา