บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี  นางสาวกัลยา  สุรีย์ ศน.สพป.แพร่ เขต ๒ นางทัศนีย์  จันทร์ป้อม ครู ร.ร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย เป็นวิทยากรฟ

รูปภาพ: