พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ติดตามการฉีดวัคซีน โควิด- 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 12 - 18 ปี เข็มที่ 1

5 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมตรวจติดตามการฉีดวัคซีน โควิด- 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 12 - 18 ปี เข็มที่ 1 (Kick off) เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนำโดย นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ และวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่

รูปภาพ: